Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No: 19/11 Balance Güneşli Plaza A Blok
info@kolektifgrup.com

Nitelikli Eleman Desteği Şartları

Kolektif Grup

Nitelikli Eleman Desteği Şartları

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği (Devlet Hibe Maaş Desteği)

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, 24 Eylül 2018 itibariyle başlayan İşletme Geliştirme Destek Programları bünyesinde bulunan destektir ve amacı işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Nitelikli Eleman Kimdir? Türkiye’deki ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumundan mezun(2 yıllık bölüm ya da 4 yıllık fakülte) kişilerdir.

Destekten Kimler Faydalanabilir? İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, işletmenin nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

Destek Kimler için verilir? Destek başvurusunu yapan işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yüksek öğretim kurumundan mezun(2 yıllık yada 4 yıllık) ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

Toplam Destek Tutarı ve Destek Oranı Ne kadardır? Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir. Destek oranı kadınlarda %80, erkelerde %60 tır. Mezuniyetinin üzerinden 2 sene geçmemiş tüm kişiler için de cinsiyete bakılmaksızın %80 dir.

Aylık destek tutarı nasıl hesaplanır? Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5 (bir buçuk), yüksek lisans mezunları için 1,75 (bir yetmiş beş), doktora mezunları için 2 (iki) olarak uygulanır. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Destekten İçin bir alt limit var mıdır? Bir öncekiuygulama esaslarının aksine yeni revizyonla böyle bir alt limit zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla birlikte AGİ hariç NET en az 2.500 TL maaş ödenmesi tarafımızca önerilmektedir.

Destekten Kaç kişi İçin Faydalanılabilir? İşletme, destek üst limiti dahilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir.

Destekten Faydalandırılan Personel İşten Çıkarılabilir Mi? Bu destek elemana değil işletmeye verildiğinden nitelikli eleman işten çıkartılabilir veya kendi isteği ile işten ayrılabilir. Bu durumunda, destek süreci sonlandırılır, çalıştığı süre boyunca alınan destek iade edilmez. Yeni eleman alınarak kalan destek devam ettirilir.

İşveren 1. Derece akrabaları için bu destekten faydalanabilir mi? Hayır, faydalanamaz.

KOSGEB’in daha önceki programı olan “Genel Destek Programı” kapsamında bu destekten faydalanan işletme yeni elemanlar için tekrar bu desteğe başvurabilir mi? Evet başvurabilir.

NOT: İŞKUR SGK destekleri bu destekten faydalanmaya engel değildir.

Detaylar için tıklayınız.